Ser stort potensial i havna — vil se på mulig utvidelse