Regiondirektør Sigrid Ina Simonsen sier i en pressemelding at det er en del positive innslag i budsjettforslaget, men at det mangler en sterkere satsing på næringslivet i nord.

– Vi hadde håpet på mer drahjelp til næringslivet og regionen i ei tid da vi trenger å skape flere private arbeidsplasser og sikre inntektssiden i norsk økonomi, sier hun i pressemeldingen.

Spesielt peker hun på sektorene samferdsel og energi som områder som ikke blir styrket nok.

Hun mener blant annet at regjeringen burde ha senket grunnrentesatsen for vindkraft som produseres på land til et lavere nivå. Ifølge henne vil senkingen fra 40 til 35 prosent være nok.

– Vi trenger mer fornybar kraft for å sikre at næringslivet i nord også kan ta del i det grønne skiftet og være konkurransedyktige i årene fremover. Uten mer produksjon av fornybar kraft vil Nord-Norge havne i et kraftunderskudd, og det vil kunne føre til at landsdelen blir mindre attraktiv å investere i. Det vil også ramme øvrige deler av samfunnet som har behov for å omstille fra fossil til fornybar energi, sier Simonsen i pressemeldingen.

Hun avslutter med å kritisere lakseskatten, som hun mener er direkte distriktsfiendtlig og at det er en skatt som rammer ekstra hardt i nord.

– Vi er blant annet veldig bekymret for det økte skattetrykket på havbruksnæringen, og ikke minst hvordan dette påvirker leverandørindustrien. Havbruksnæringen er en av de viktigste, lønnsomme næringene som sikrer arbeidsplasser og lys i husan langs hele kysten. Dette er ei næring vi må utvikle videre, ikke strupe, skal vi ha attraktive jobber og levende lokalsamfunn i distriktene.