Her fylte senjaværingen tanken — uten å gjøre opp for seg

foto