– Jeg er bekymret for at den lokale torskestammen vil forsvinne om de får begynne med torskeoppdrett

foto