Fylkesnes fikk svar om fremdrift for Nord-Norgebanen