Interne kontrollrutiner sviktet i Dyrøy

svikt: Interne kontrollrutiner sviktet i Dyrøy. Foto Per Erik Christensen Foto: Per Erik Kristensen