Domstollederstillingen lyses ut — Frank Kjetil skal søke, men tror det er nytteløst