Fotominne: Spennende valg i 1972

Ordfører Oddmar Mathiassen (med briller), rådmann Sverre Olsvik og formannskapssekretær Edvin O. Haugland (nærmest) går gjennom stemmetallene sammen med gruppelederne Sigfred Johansen (t.v bak – Arbeiderpartiet) og Gunnar Eriksen(samarbeidsgruppa). Foto: Tore Skoglund