Kjøpte eiendommen i mai — dette er planen for Guldbrandgården