FINNSNES: Voldsepisoden mannen fra Midt-Troms er tiltalt for skal ha skjedd en novemberdag i fjor.

Tiltalebeslutningen fra statsadvokatene i Troms og Finmark beskriver at 55-åringen dro samboeren ut av huset etter håret. Så skal mannen ha slått henne med knyttet neve og sparket henne gjentatte ganger forskjellige steder på kroppen, også i ansiktet og i hodet.

Fikk hjerneblødning

I tillegg skal han ifølge tiltalen ha dunket hodet hennes i asflaten slik at hun svimte av flere ganger, fikk utallige blåmerker, avrevet hår og væskeansamlinger i knærne. I tillegg pådro hun seg en mindre hjerneblødning i forbindelse med voldsepisoden.

Tiltalebeslutningen beskriver voldsepisoden som grov fordi det særlig legges vekt på at den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte eller betydelig skade eller død.

I tillegg til den omtalte voldsepisoden må mannen også svare for minst to brudd på straffelovens paragraf 168, som omhandler brudd på besøks- og kontaktforbud.

Brøt kontaktforbud

Statsadvokatene i Troms og Finnmark mener å ha bevis for at mannen ved minst to anledninger tok kontakt med fornærmede, til tross for at han var ilagt besøks- og kontaktforbud.

En uke etter voldsepisoden skal han ha sendt to tekstmeldinger til samboeren, mens han to uker senere ringte henne to ganger.

Statsadvokatene opplyser at straffelovens paragraf 79 vil komme tilanvendelse. Den sier at det skal ilegges en felles straff når det er snakk om flere lovbrudd i samme tiltale.

Det blir også opplyst fra Statsadvokatene at eventuelle sivile krav kan framsettes av bistandsadvokaten til fornærmede.

Det er satt av to dager i Senja tingrett til behandling av saken. Første dag av rettsaken er satt til 2. juni.