Politimesteren i Troms har gitt forelegg til tre personer for overtredelse av saltvannsfiskeloven.

Våren 2007 skal en fisker fra Vannøya ved levering av fisk til Skaretfisk as sin mottaksstasjon i Akkarvik ha ført sluttseddel på sitt fartøy, til tross for at fisken var fisket og levert av et annet fartøy. Subsidiært skal fiskeren inntil 19 ganger ha lastet fisk han hadde fanget over i et annet fartøy, som da leverte fangsten til et fiskemottak.

Inndrar 200.000 kroner

Det er verken lov å overføre fisk fra et fartøy til et annet eller å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Fiskeren har fått en bot på 25 000 kroner, eller fengselsstraff i 50 dager hvis boten ikke kan betales eller inndrives. I tillegg inndrar staten 200 000 kroner.

Fiskeren har ikke vedtatt forelegget, og saken vil bli sendt til retten.

En annen fisker fra Vannøya er også siktet for tilsvarende sak. Mannen skal ha ført sluttseddel på en annen fiskers fartøy, til tross for at han hadde fisket og levert den selv med sitt eget fartøy.

Alternativt mener politiet at mannen skal ha lastet fisk han visste var fanget av andre, og leverte fangsten til et fiskemottak. Denne fiskeren har fått en bot på 25 000 kroner, som han ikke har vedtatt.

Fiskemottak

Lederen av dette fiskemottaket er også siktet i saken. Politiet mener at han mottok ved inntil 19 anledninger fisk fra et fartøy, men førte til tross for dette sluttseddel på et annet fartøy.

Lederen har også mottatt en bot på 25 000 kroner, som han ikke har vedtatt.

Mannen er ikke lenger daglig leder i Skaretfisk as. I fjor kjøpte Nergård-konsernet selskapet.