FINNSNES: Skolekonferansen 2014 holdes i Tromsø i slutten av august og daglig leder i Ungt Entreprenørskap i Troms Anne Grete Johansen, forteller at formålet er å gi lærere og skoleledere en nordnorsk møteplass samt et løft i kunnskap om det som angår landsdelens næringsliv og behov for fremtiden.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge støtter den årlige skolekonferansen.

- Nord-Norge har et stort behov for innovasjon og arbeidskraft, og vi har mange elever med yrkesfaglig bakgrunn. På sikt ønsker vi at de omsetter det de har lært på skolen til en mulig levevei, eller at de kommer hjem etter endt utdannelse og ser nye muligheter i allerede eksisterende bedrifter, forteller Johansen.

- Lære ved å gjøre

Forankring av entreprenørskap i alle ledd gir ifølge henne både kvalitet og kvantitet.

- Når skoleeier, rektorer, lærere og næringsliv samarbeider om elevenes læring, oppnås de aller beste resultatene, sier hun videre.

Tidligere i år kunne Folkebladet melde om Marius-jentene som konkurrerte om NM-billetter til Europamesterskapet i Tallin. Ungt Entreprenørskap setter i så måte ordtaket "lære ved å gjøre" i sentrum for all aktivitet.

- Det er et viktig bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn, slår hun fast.

- Tro på seg selv

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende organisajon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

I mars konkurrerte hele 300 elever fra hele fylket som møtte opp på Jekta storsenter i Tromsø og sparebankstiftelsen Sparebanken Nord-Norge ønsker nå å stimulere tiltak til praktisk og yrkesretta utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar.

- Ungt Entreprenørskaps skolekonferanse 2014 er av stor betydning for landsdelen og passer stiftelsens formål med å dele ut gaver til allmennyttige formål, forteller styreleder Kjell Kolbeinsen.

Tema for årets konferanse i Tromsø er "Ungt Entreprenørskap som brobygger mellom utdanning, læring og næring." Konferansen skal i seg selv være en møteplass for å kunne dele kunnskap, kompetanse og holdninger som er relevant i et nordområdeperspektiv.

(Folkebladet.no)