Så mye får kommunene i Midt-Troms fra Havbruksfondet — én får nesten 40 millioner