Mener staten må ta ansvar for opprusting av forsvarsveiene: – Må snarest sørge for at veiene sikres en særegen finansiering