Ungdommene i nord bekymrer seg for egen økonomisk framtid

foto