Truslene falt i juli i fjor da mannen besøkte puben Senja by heart i Torsken på Senja. «Her har vi to valg, enten gir du meg ølen tilbake og eg får den med ut eller så havne eg i fengsel og du på sykehus», eller noe i den retning, var det senjaværingen uttalte da bartenderen forklarte at han ikke kunne ta ølen med ut som en følge av skjenkebestemmelsene.

Bartenderen havnet aldri på sykehus, men nå – etter at truslene har vært gjenstand for rettsbehandling i Nord-Troms og Senja tingrett – er det klart at senjaværingen havner i fengsel – nærmere bestemt i 18 dager.

«Utrolig ubehagelig»

I retten forklarte mannen at han husket lite av hendelsen, dette som en følge av at han hadde drukket rundt fire-fem whisky og ti øl. Likevel erkjente mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen.

Bartenderen på sin side forklarte hvordan han var alene på jobb denne julikvelden i fjor, og at han opplevde situasjonen som «utrolig ubehagelig». Dette var også grunnen til at ringte politiet.

Senjaværingen, som for øvrig ble utestengt fra puben etter hendelsen, har i etterkant beklaget for det som skjedde.

Allmennpreventive grunner

Nord-Troms og Senja tingrett vurderte om det kunne være aktuelt med samfunnsstraff for senjaværingen, men konkluderte til slutt med at det var nødvendig å reagere med en ubetinget reaksjon.

«Retten har i sin vurdering lagt vekt på at det i saken er tale om alvorlig trussel – om vold - og at alvoret i situasjonen ble understreket av at tiltalte umiddelbart etter trusselen ble fremsatt tok seg bak bardisken og gikk mot fornærmede. Dette selv om tiltalte ikke foretok seg ytterligere straffbare handlinger», heter det i dommen.

Det vises også til at det av allmennpreventive grunner bør reageres med ubetinget fengsel i forbindelse med alvorlige trusler mot de som arbeider i serving – og utelivsbransjen.

I tillegg til 18 dager i fengsel må senjaværingen betale 2.000 kroner i saksomkostninger.