Mener ferge er nøkkel for reiselivsutvikling i Harstad og Senja

foto
Reiselivsaktører i Harstad og på Senja ønsker å knyttes tettere sammen. Fra venstre: Oddvar Bremseth, Trond Baardsen, Lisbeth Hansen, Wiggo Hokland, Jan-Erik Kristoffersen, Dan Bjørk og Marina Vang. Foto: David Buttner