Opplever mer tyveri etter økningen i dagligvareprisene: – Det stjeles alt fra brus til kjøtt

foto