– Økte matpriser er også en konsekvens av politisk valg