Den tørre sommeren setter sitt preg på poteten på godt og ondt