Disse har søkt dispensasjon til torskeoppdrettslokaliteter

foto