Fikk enstemmig støtte for sitt koronakompensasjonsforslag

Næringssjef Frode Bruvoll fikk onsdag gjennomslag for de vurderingene han hadde gjort vedrørende fordelinga av 2,442 millionar koronakompensasjonskronper. Et enstemmig formannskap vedtokhans innstilling. Foto: Gjermund Nilssen