Geologer avviste rasfare i fjor — fikk stein på størrelse med en bil inn i hagen