Krever risiko- og sårbarhetsanalyser hos Helse Nord