SJØVEGAN: Styreleder Ivar B. Prestbakmo i Arena Elvenes AS er tilbakeholden i forhold til eksakt leiesum, men det dreier seg om flere millioner kroner i løpet av disse tre årene.

- Det er den største leietakeren siden Forsvaret trakk seg ut. Det jeg kan si er at denne kontrakten er vel så stor, sier han.

Million

Kontrakten med Forsvaret ga selskapet leieinntekter på omkring en million kroner i året.

- Dette er en innertier i forhold til drifta av Arena Elvenes. Og alle vil tjene på dette, både lokalt og regionalt, fortsetter han.

Consorzio Italia 2000 er en av hovedentreprenørene på utbygginga av kraftlinja Ofoten-Balsfjord, og vil ha hovedbase og lager på Elvenes i utbyggingsperioden, leiekontrakten som er inngått går fra august 2014 til august 2017.

Hovedbase

I første omgang blir Elevenes hovedbase for seks – syv ansatte. Men selskapet vil neste år ha 150 ansatte i arbeid. Foreløpig er det ikke avklart hvor mange av disse som vil ha base på Elvenes, men det ligger an til et betydelig antall. Avtalen innebærer leie av kontorlokaler og lagerarealer. Innendørsareal på omkring 2.000 kvadratmeter og utendørsareal på omkring 4.600 kvadratmeter.Det har gjennom flere uker vært jobbet intensivt fra Arena Elvenes AS og Salangen kommune sin side, med å få kontrakten i havn. Bedriftsnettverket ”Dialogen” har vært en viktig døråpner for Arena Elvenes AS i denne prosessen.

- Seriøst

- Dette er et stort og seriøst selskap. Jeg tror vi har fått til en bra avtale for begge parter. Dette vil få store positive ringvirkninger for det lokale næringslivet. Allerede har næringslivet begynt å posisjonere seg. Men vi vil også ta et initiativ overfor næringslivet både lokalt og regionalt i forhold til mulighetene, sier daglig leder Bjørn Nordmo i Arena Elvenes AS.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) mener Consorzio sin tilstedeværelse på Elvenes og i Salangen vil være viktig både for Arena Elvenes AS og Salangen kommune, men vil også gi positive ringvirkninger lokalt og regionalt.

- Attraktivt

- Dette har pondus og har et stort potensiale for regionalt og lokalt næringsliv. Men det gjør også Arena Elvenes mer attraktivt område på sikt, sier hun.

Wiggen Prestbakmo fremhever en betydelig innsats som er lagt ned av daglig leder i Arena Elvenes AS og administrativ ledelse i Salangen kommune for å få kontrakten i havn.(Folkebladet.no)