Det startet med at bataljonstillitsvalgt Johanne Harstad (Sanitetsbataljonen på Setermoen) for ikke lenge siden ble kjent med Forsvarets planer om å legge ned Fokus gjennom langtidsplanen for Forsvaret. Sammen med bataljonstillitsvalgt Magnus Vikse i Panserbataljonen startet hun en underskriftskampanje for å markere motstand mot den planlagte nedleggelsen. Vernepliktsrådet i Forsvaret står også bak aksjonen.

De tillitsvalgte sier at nedleggelsen av Fokus har gått under radaren hos mange, også soldatene.

– Vi ble enige om at dette må vi gjøre noe med. Det enkleste var å kjøre en underskriftskampanje for å se om soldatene var enige med oss, sier Harstad.

Bredt engasjement

Og soldatene er så til de grader enige med sine bataljonstillitsvalgte. Allerede før Harstad og hennes aksjonskolleger Magnus Vikse og avdelingstillitsvalgt i Brigade Nord, Sebastian Vittersø, har fått inn alle underskriftslistene (fortsatt mangler to bataljoner og et kompani) har de sikret seg 1067 underskrifter. Når alt er samlet inn kan underskriftsaksjonen resultere i at mellom 1500 og 2000 soldater i Brigade Nord protesterer på at Fokus skal legges ned. Det er omlag like mange soldater som det er i brigaden i dag. For å synliggjøre tallet er det 8-900 soldater i bataljonene i Setermoen leir. I tillegg kommer to bataljoner på Bardufoss og to på Skjold.

– Så langt er det ingen som er spurt som ikke har skrevet under på listen, sier Harstad.

Fortsetter trenden kan nær samtlige av dagens soldater i Brigade Nord ha skrevet under på protesten mot nedleggelse.

Er en grunn

– Fokus er en av grunnene til at ungdommer søker seg til Forsvaret, og søker seg videre i Forsvaret, sier Magnus Vikse.

– Det er også et viktig fritidstilbud til soldatene som i helgene og på fritiden kan skaffe seg sivil kompetanse de kan ta med seg senere i livet. Forsvinner tilbudet til Fokus er vi redde for at tilgjengeligheten blir langt dårligere når man går over til et digitalisert tilbud, sier Harstad.

Vil sikre

– Vi vil forsikre oss om at tilbudet til soldatene er godt. Og vi vil sikre at tilbudet om å kunne ta opp fag eller videreutdanne seg fortsatt skal være tilgjengelig, sier Sebastian Vittersø.

– Vi er ikke ute etter dem som vil forbedre karakteren fra fem til seks, men sikre at de som kommer inn med strykarakter og kanskje ikke kommer seg videre skal få muligheten til å gjøre det, sier Vikse.

– Fokus er noe trygt. Det er der. Å ha en trygg aktør som stiller med karriereveiledning, setter opp kurs og så videre mister vi nå. Det vi ønsker er at Fokus fortsetter som det er i dag, sier Harstad.

Fire punkter

Underskriftslistene er tydelig på hva soldatene ikke er enige i: Soldatene er uenige i at karriereveiledningtilbudet blir heldigitalisert, at de selv skal finne ut av tilbudet på internett, at etter- og videreutdanning skal basere seg på nettbaserte stipendordninger og at kompetanseordningen reduseres kraftig.

– Vi merker at soldatene er svært engasjerte i disse spørsmålene, sier Vikse.

– Over 1000 soldater mener at tilbudet skal bestå som i dag. De mener det er best for soldatene med personlig kontakt med veileder og personlig oppfølging, sier Vittersø.

– Å ha mulighet for å ta opp fag og tilgang på kurs gjør tjenesten mer attraktiv for soldatene, sier Harstad.

De tre tillitsvalget sier at det ikke er for dagens soldater de tar denne kampen. Det er for dem som kommer etter dem i årene som kommer.

– Dette får ikke noen betydning for oss som er inne til tjeneste i dag, men det rammer dem som kommer etter oss, sier Vittersø.