Komiteen har bestemt seg for hvilken forfatter de vil ha

Bygdebokkomiteen ønsker ei snarlig avklaring om hvorvidt det skisserte byfdebokprosjektet til tre millioner kroner skal gjennomføres i Målselv. Deler av komiteen møttes fredag på Bardufoss for å sluttføre grunnlagsarbeidet for ei utredning til politisk behandling av saken, og komitéleder Stig Magne Hagen er klar på at komiteen ønsker at Trine Hamran, som har utarbeidet forprosjektet, også skal engasjeres for å gjennomføre bygdebokprosjektet. Her ser vi Hagen sammen med komitémedlemmene Elsa Nymo (t.v.), Oddlaug Lakseide og komitésekretær Asbjørg Utby. Foto: Gjermund Nilssen