Sterk økning av brudd på seksualloven

foto
Tim-Ruben Lund-Hansen driver etterretning, forebygging og etterforskning innen seksualforbrytelser innen politiet i Troms politidistrikt. Bak ser vi lensmann Arnold Nilsen. Foto: Stein Wilhelmsen