Helårsdrift for sambandet Brensholmen – Botnhamn ser ut til å bli suksess

foto