Stilte spørsmål om rollefordeling i Senja: – Skillet mellom ordfører og administrasjon er vanskelig å se

foto