Vil fremme forslag som tvinger stortingspolitikerne til å ta stilling i kirkeasylsaken