Vedtok skutersatser

Arbeiderpartiets Roald Linaker tilkjennega i Bardu kommunestyre at han kun har startet en snøskuter én gang, og at det ikke gikk særlig bra. Han slo også fast at det er rett og rimelig at de som kjører snøskuter i Bardus løypenett, skal betale for det.