Bransjedag for flyktninger: – Fokus på å få de ut i arbeidslivet