Skal teste ulike metoder for å sortere pukkellaksen ut av elvene

foto