Nergård Havfiske har bestilt ny tråler til vel en halv milliard kroner

NY TRÅLER: Slik ser Vard Group for seg den nye tråleren, som har fått benevnelsen Vard 8 02.