FINNSNES: Det mener fylkestingsrepresentant for Senterpartiet Sandra Borch som også tidligere har varslet kamp for å redde studiesentrene etter at pengestøtten ble fjernet derfra.

Borch er i så måte også bekymret for sauenæringen i fylket etter regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015.

- Regjeringen foreslår å tredoble omsetningskravet for å bli momsregistrert. Det vil si fra 50.000 til 150.000 kroner, sier hun og presiserer:

- Hvis forslaget får støtte, kan flere av de minste brukerne miste retten til momsfradrag og dermed oppleve at varene de trenger til drift brått blir 25 prosent dyrere.

- Redusert lammeproduksjon

Regnskapsdata viser at en må ha opp mot 100 vinterfora sau for å få en omsetning på 150.000 kroner.

- I Troms har 60 prosent av sauebrukene under 100 sau. Endringen får store økonomiske konsekvenser for sauebøndene i Troms, fastslår hun.

Ifølge Borch kan bortfall av sauebruk under 100 vinterfora sau redusere lammeproduksjon med 33 prosent i Troms.

- I tillegg vil dette redusere tilsvarende råstofftilgang til næringsmiddelindustrien i Troms, sier hun.

- Mindre matproduksjon

Hun frykter dette vil føre til at flere legger ned sin bedrift, som igjen vil føre til mindre matproduksjon og også færre beitedyr.

- Er det noe dette fylket trenger er det flere beitedyr som kan holde kulturlandskapet vårt i hevd.