Startet prosessen med ny IKT-avtale for vel halvannet år siden — nå må Midt-Troms-kommunene starte på nytt

foto