Inngår avtale om legesamarbeid: – En milepæl i det sivil-militære samarbeidet