Per (49) får ansvaret for 44 ansatte og over 16.000 kilometer kraftlinjer