Ber retten fengsle bonde fra Sør-Troms i 11 måneder