Overvåker flere kommuner i Troms — frykter sensitiv informasjon kan komme på avveie

foto