LOs sommerpatrulje: 3 av 5 unge jobber i en bedrift med lovbrudd