Kontroll av tungtransporten i Troms førte til flere avskiltninger

foto