TIRB er solgt

Hurtigruten skal ikke lenger være majoritetseier i AS TIRB.

AS TIRB, som blant anna eier Cominor AS og denne bygninga, er solgt fra Hurtigruten ASA til Boreal Transport Nord.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Hurtigruten ASAs aksjepost i AS TIRB på 71,3 prosent, er solgt fra Hurtigruten ASA til Boreal Transport Nord AS for 95,9 millioner kroner. Lenvik kommune og Pe-Le invest har også en eierandel i AS TIRB på rundt ti prosent. Resten av aksjonærene er småaksjonærer og omfatter både kommuner og privatpersoner.

AS TIRB er eneste eier av blant anna busselskapet Cominor AS.

Verdt 134 mill.

Dermed verdsettes AS TIRB til 134,5 millioner kroner av det kjøpende selskapet.

Kjøpet må først godkjennes av Konkurransetilsynet. Forventa gjennomføring av transaksjonen er i august.

- Kjøpesummen gir ingen vesentlig regnskapsmessig effekt for konsernet, skriver Hurtigruten i ei pressemelding.


Busser på flyttefot

Etter all sannsynlighet flytter bussene fra Tirb-eiendommen til Olderhamna på Finnsnes i løpet av 2014.

Det betyr at konsernet verken tjener eller taper vesentlig på salget i regnskapet.

- Vi er tilfredse med salget og prisen som ble oppnådd, skriver Hurtigruten videre.

Strategisk salg

For Hurtigrutens del er salget av TIRB et ledd i en strategisk prosess.


Beilere trakk seg fra kjøp

FINNSNES: Salgsprosessen av Cominor AS er avsluttet uten at det førte frem til salg.

- Bussvirksomhet er ikke definert som en del av kjernevirksomheten til Hurtigruten og vi er tilfredse med Boreal Transport Nord AS som ny majoritetseier i AS TIRB. Vi mener de kan bidra til å videreutvikle AS TIRB og gjennom det sikre fortsatt god og ansvarlig drift av selskapet videre fremover, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.