Vil søke om midler til bredbånd

Lenvik kommune skal søke om tilskudd til å bygge ut bredbånd på Senja.

TILSKUDD Lenvik kommune vil bygge ut bredbåndstilbudet på Senja, og søker om tilskudd.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

SILSAND: Post- og teletilsynet etablerte i fjor ei ordning hvor kommunene kan søke om tilskudd til utbygging av bredbånd, og Lenvik kommune kommer til å søke, melder kommunen på sin nettside.

Prioriterte områder vil være områder som ikke kom med i den allerede igangsatte bredbåndsutbygginga i kommunen.

Ifølge IKT-sjef Jan-Eirik Nordahl er det følgende områder man ønsker tilskudd for å bygge ut:

  • Silsand sør - Tranøy grense - Solberg – Høglia
  • Silsand nord - Gibostad, Grasmyr, Kvanli, Nybygda og Bukkemoen

Nå vil kommunen ha innspill, og fristen er satt til 30. april.

BREDBÅND Jan-Eirik Nordahl er IKT-sjef i Lenvik kommune.  Foto: Maeria Holm Simonsen

Tilskuddsordninga fra Post- og teletilsynet skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet.

Det er også mulig å få støtte til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder hvor kapasiteten er lav, tilbudet er avgrenset, og det ikke ventes mer kommersiell utbygging i løpet av de nærmeste årene.

Regjeringa har gitt Post- og teletilsynet i oppgave å administrere tilskuddsordninga og kommuner og fylkeskommuner kan søke innen fristen som er satt til 15. mai.