Villaksen rødlistet som «nær truet»:

– Dette kommer ikke som noe sjokk

I går kom nyheten om at villaksen nå er på den norske rødlista som en art som er «nær truet». Dette kom ikke uventet på lederen av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM), for han har sett varsellampene blinke lenge.

PEKER PÅ OPPDRETT:  Odd-Helge Utby har lenge skjønt at villaksen har svømt i retninga av den norske rødlista. Onsdag havnet den der, og lederen av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget mener det er flere grunner til det. Men han er også klar på at han anser oppdrett som den viktigste.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Nei, dette kom ikke som noe sjokk, for villaksen har vært presset lenge. Vi har også fått informasjon fra Miljødirektoratet som har pekt i retning av at laksen kom til å havne på rødlista, og også i Målselva har vi sett tegnene, sier SUM-leder Odd-Helge Utby.

Det var onsdag at Artsdatabankens liste over truede arter i norsk natur ble gjort kjent, og for første gang finner vi nå Salmo salar, den norske villaksen, på den såkalte «rødlista». Arten har fått status som «nær truet», og innkryssing av rømt oppdrettslaks og lakselus er vurdert som de største truslene mot laksen.