Fordelte nesten fire millioner kompensasjonskroner:

Målselv fjellandsby får over én million

Formannskapet i Målselv hadde 3,995 millioner kroner til fordeling til lokale bedrifter i fjerde runde av den kommunale koronakompensasjonsordninga. De landet på at Målselv fjellandsby skulle få mest, men åtte andre bedrifter fikk også mye.

FIKK GJENNOMSLAG: Formannskapet valgte å følge næringssjef Kjell Furus forslag til fordeling av nesten fire koronakompensasjonskroner tirsdag.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Næringssjef Kjell Furu redegjorde i forkant av behandlinga for sin innstilling i saken, og han slo da fast at han i tråd med føringene fra regjeringa hadde prioritert overnattings- og servicebedrifter, vinterdestinasjoner, arrangements- og kulturnæringsforetak, drosjer og buss-selskaper.

Regjeringa lyste ut støtteordninga i oktober med ei nasjonal ramme på 250 millioner kroner, og det ble da poengtert denne tildelingsrunden spesielt er rettet inn mot kommuner med høy sysselsettingsgrad i overnattings- og servicebransjen og at vinterdestinasjoner skal prioriteres.