Fire søkere til rektorjobb: Alle innkalt til intervju

Fire søkere har meldt seg til den ledige rektorstillinga ved Silsand barneskole. Kommunalsjef for oppvekst Rune Hoholm i Senja er fornøyd med søkergrunnlaget.

STOR SKOLE: Silsand barneskole har cirka 300 elever fra 1. til 7. klasse. Fire søkere har meldt seg til den ledige rektorstillinga ved skolen.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Faktisk er søkergrunnlaget så godt at alle fire søkerne er innkalt til intervju.

– Ut fra søknadene og vedlagte CV-er er alle kvalifisert for jobben. Og alle fire har erfaring som ledere, sier kommunalsjef Rune Hoholm.