Fikk gjennomslag for fordeling av nesten 1,5 millioner til næringslivet

Næringssjefen hadde laget ei innstilling og politikerne fulgte den enstemming. Dermed ble nesten en million koronakompensasjonskroner og drøyt en halv million ekstraordinære næringsfondkroner fordelt i Målselv formannskap.

FORESLO OG FIKK STØTTE:  Næringssjef Kjell Furu hadde laget et forslag til fordeling av nesten 1,5 millioner støttekroner til næringslivet Målselv. Og formannskapet valgte mandag enstemmig å følge hans innstilling til vedtak.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

De ekstraordinære næringsfondkronene var hovedsaklig til dispensasjon fordi de nye eierne av Focus interiør-eiendommen på Rundhaug sa nei til de 500.000 kronene de tidligere i år ble tildelt i koronakompensasjonsmidler for å få i gang ny kjøkkenproduksjon.

Næringssjefen hadde gjort ei skjønnsmessig vurdering av søknadene, og denne fulgte altså formannskapspolitikerne til punkt og prikke. Dermed ble følgende fordeling av 514.511 næringsfondkroner fordelt slik: