– Å peke på en så fantastisk næring som syndebukk, det synes ikke jeg man skal gjøre fra vår talerstol

Debatten rundt Salmar og Lerøy sine søknader om å utvide oppdrettsanleggene betydelig i Troms, synliggjorde hvor stor avstand det er mellom de politiske partiene i fylkestinget. Jo Inge Hesjevik reagerte på det han oppfatter som en svartmaling av oppdrettsnæringen.

DELTE MENINGER: Meningene om oppdrettslaksen er delte, også på fylkestinget. Salmar og Lerøy har søkt om å utvide kapasiteten på flere oppdrettsanlegg i Troms.   Foto: Gorm Kallestad /NTB

nyheter

Det var stor forskjell på hvordan de forskjellige partiene på fylkestinget ser på lakseoppdrett, etter at Jens Ingvald Olsen (R) advarte mot at selskapene Salmar og Lerøy skulle få utvide kapasiteten på flere oppdrettsanlegg i Troms. Representanten fra Rødt sa han ved en tilfeldighet ble klar over søknadene om å utvide kapasiteten på anleggene.


– Salmar og Lerøy vil utvide lakseoppdrettsanlegg til størrelser vi aldri før har sett i Troms

Jens Ingvald Olsen advarer mot å tillate Salmar og Lerøy å utvide oppdrettsanleggene i Troms. Nå krever han at fylkesrådet sier nei til planene til oppdrettsgigantene.


– Salmar Farming AS søker om å øke kapasiteten i lokaliteten Småvær utenfor Kvaløya i Tromsø fra 5400 til 8500 tonn maksimalt tillatt biomasse. Lerøy Aurora as søker om å øke lokaliteten ved Sessøya fra 5400 til 7200 tonn, og ved Solheim i Grøtsundet i Karlsøy fra 5400 til 7200 tonn, sa Olsen.